MBTI

توجه لطفا ۴ حرف انگلیسی مانند (E N T P) که به صورت نتیجه بعد از انجام آزمون برای شما نمایش داده می شود را برای زمان ثبت نام سمینار و یا دیدن تفسیر آزمون در جایی یادداشت و  نگه دارید

لایف کوچینگ چیست

کوچ زندگی، شخصی است حرفه ای که به شما کمک می کند به اهدافتان برسید یا در زندگیتان تغییر ایجاد کنید. آنها کمک می کنند فراتر از محدویتهایتان بروید و در زمینه هایی از زندگیتان که نیاز به تغییر دارند، شروع به برداشتن قدمهایی کنید که دوست دارید. لایف کوچ شما را در طول فرآیند […]